Theaterproject

Theaterproject

04 februari 2016

Voor middelbare scholieren uit het voortgezet onderwijs verzorgen wij een productie op maat die naadloos aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en de doelstellingen van CKV. Onder begeleiding van professionals werken de leerlingen toe naar een eigen eindvoorstelling die gepresenteerd zal worden aan publiek (ouders, leraren, medeleerlingen). Muziek, dans en theater spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteraard is het mogelijk om nog meer kunstzinnige disciplines toe te voegen aan deze voorstelling. In 30 uur, het liefst verdeeld over 1 of 2 weken, werken de leerlingen toe naar een voorstelling die plaats zal vinden in Duycker.

Uiteraard is er ruimte voor aanpassingen in de organisatie, bijvoorbeeld wanneer u de repetities of de eindvoorstelling in school wilt laten plaatsvinden of een andere tijdsindeling wenst.

Dit aanbod valt onder de kop maatwerk. Voor meer informatie neem je contact op met kay@duycker.nl

meer nieuws