Alles Wat Rolt

AllesWatRolt

07 OKT 2017

Frisse Duyck

VR 28 FEB

Dit rollende event is voor alle kids en ouders die niet zonder Heelys, rolschaatsen, steps en andere rollende objecten kunnen. Want wat is er leuker dan lekker te dansen en rollen met leeftijdsgenoten op toepasselijke muziek?!

Tijdens dit event mogen kinderen op Heelys, inline-skates, skateboards, steps etc. lekker door de zaal rollen. Er is een DJ die toepasselijke muziek voor kinderen draait. En dit alles vindt plaats in de kleine zaal van De Meerse. In de avond kunnen de volwassenen een dansje wagen tijdens de Rollerdisco.

We hebben een aantal rolschaatsen te huur, reserveer deze vooraf voor €7,50 door te mailen naar lotte@duycker.nl met jouw maat. Tijdens het evenement zelf kun je ook rolschaatsen huren, alleen is het dan niet zeker of jouw maat nog aanwezig is. Het is mogelijk om voor €15,- een familieticket aan te schaffen voor vier personen. In de avond kunnen de ouders nog doorrollen tijdens de Rollerdisco!

DJ’s

DJ Robin
Het enige wat DJ Robin nodig heeft voor een knalfeest is een stopcontact. Nou zijn er gelukkig genoeg stopcontacten tijdens Alles Wat Rolt en zal DJ Robin voor een deel van de avond zorgen voor dat knalfeestje!

Rick Nebbeling
Op zijn 10de kreeg hij al een kleine DJ set van zijn vader en begon hij met optreden. Rick is al sinds jong gefascineerd door muziek. Nu krijgt hij steeds meer aanvragen om te komen draaien en zo staat hij ook klaar voor het publiek bij Alles Wat Rolt.

Kriss J
Kriss is een 17 jarige DJ en zorgt voor heerlijke dansbare Moombahton plaatjes!

Tickets

Reguliere ticket – €5,-
CJP-ticket – €3,-
Familieticket (4 personen) – €15,-
Huur rolschaatsen (per paar) – €7,50 (vooraf reserveren)

‘Everything that rolls’ is a rolling event for all kids and parents who can’t live without Heelys, roller skates, steps and other rolling objects. What's more fun than dancing and rolling with peers on appropriate music?!

Children on Heelys, inline skates, skateboards, steps etc. can roll through the hall during this event. There will be a DJ that plays appropriate music for children. The event takes place at the De Meerse. Adults can dance during the Rollerdisco in the evening.

We rent a few roller skates, so reserve it in advance for € 7.50 by mailing your shoe size to lotte@duycker.nl. It is also possible to purchase a family ticket for € 15, – for four people. In the evening, parents can continue “to roll” during the Rollerdisco!

DJ’s

DJ Robin
A power outlet is the only thing that DJ Robin needs for a party. Well, luckily there are power outlets at Everything that rolls! DJ Robin will make sure that the event will be a huge success!

Rick Nebbeling
At the age of 10, Rick Nebbeling got a small DJ set from his father and that is when he started performing. Rick has been fascinated by music since he was a young boy. Now he is getting more requests to perform.

Kriss J
Kriss is a 17 year old DJ who creates danceable Moombahton songs!

Tickets

Regular ticket – € 5, –
CJP ticket – € 3, –
Family ticket (4 people) – € 15, –
Hire roller skates (per pair) – € 7,50 (advance booking)