Nederbiet Kompliet

NederbietKompliet

30 NOV 2017

Zomer Specials: Black Acid

DO 16 JUL
duyckercafé

Op 30 november is pophistoricus Leo Weijers te gast in Duyckercafé. Weijers schreef het boek 'NEDERBIET KOMPLIET', dat in april uitkwam en alle verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden (met complete discografie) vertelt van de Nederbeat-groepen en -artiesten uit de jaren zestig. Weijers gaat met u terug naar deze roerige tijd, waarin vinyl singles en elpees verschenen en 'airplay' op de zeezender Radio Veronica een belangrijke rol speelde. Daarnaast test Weijers in een popkwis met twee muziekliefhebbers uit het publiek hun parate kennis van Nederbeat-muziek en signeert hij zijn boeken. Kortom, een heerlijke, nostalgische muziekavond.

Nederbiet was een muziekstroming die in 1963 ontstond en aanvankelijk beïnvloed werd door de muziek van de Engelse beatgroepen. Het duurde even voordat Nederlandse muziekgroepjes omschakelde van rock-‘n-roll en instrumentale gitaarmuziek naar beatmuziek. 1964, 1965 en 1966 waren de gloriejaren van de Nederbiet. De bekendste exponenten waren The Golden Earrings, The Motions, Q65, The Outsiders, Cuby & The Blizzards, Les Baroques, The Ro-d-Ys en ZZ & De Maskers. Den Haag kreeg terecht de eretitel ‘Beatstad No. 1’, maar overal in Nederland rezen de beatgroepen als paddenstoelen uit de grond.

Pop historian Leo Weijers will be a guest at Duyckercafé on November 30th. Weijers wrote the book 'NEDERBIET KOMPLIET', which came out in April. NEDERBIET KOMPLIET is a book about all the stories, anecdotes and notes of the Nederbiet-  groups and artists from the ‘60s. Weijers takes you back to this crazy time. There will also be a pop quiz with two music lovers from the audience. Weijers will test their knowledge of Nederbiet music and will signs books afterwards.

Nederbiet was a music flow that started in 1963 and was initially influenced by the music of the English beat groups. It took a while before Dutch music groups switched from rock’n’roll and instrumental guitar music to beat music. The best-known exhibitors were The Golden Earrings, The Motions, Q65, The Outsiders, Cuby & The Blizzards, Les Baroques, The Ro-d-Ys and ZZ & The Masks. The Hague rightly got the title of No. 1 “Beatstad”.