Oefenstudio reglement

1. Bij het huren van een oefenruimte gaat de huurder akkoord met de huisregels van poppodiumDuycker. Bij het reserveren van een studio accepteert één persoon van de band de algemene voorwaarden (hierna te noemen: huurder) die daarmee verantwoordelijk is voor zowel betalingen van de studio maar ook voor de naleving van het huurreglement. De huurder is hiermee aansprakelijk voor de rest van de bandleden.

2. De verhuur van de oefenruimtes gaat in vaste blokken van 3 uurKortere blokken en andere begin- en eindtijden zijn niet mogelijk tenzij Duycker hier akkoord voor heeft gegeven. De huurder kan voor de betaling kiezen uit twee opties, te weten: 

A) 10 rittenkaart(voucher)
B) Eenmalige losse verhuur (pin) 

Tarieven van de oefenruimtes worden twee keer per jaar vastgesteld door het bestuur van Het Cultuurgebouw. Tariefwijzigingen worden minimaal een maand van tevoren gecommuniceerd via de website van poppodium Duycker en op het prikbord bij de oefenruimtes. 

Het Cultuurgebouw is per 1 november 2020 een ‘pin only‘ locatie. We accepteren dus geen contant geld. 

3. Het annuleren van een reservering is alleen mogelijk bij aantoonbare overmacht, dit ter beoordeling van de beheerder en alleen indien er tenminste 24 uur voor aanvang van de repetitie is afgemeld. Annuleren kan directdoor te bellen met 0651785068 of via email aan tanja@duycker.nl 

Wanneer er tenminste 24 uur voor aanvang van de repetitie wordt afgemeld is de afmelding kosteloos. Wanneer er na 24 uur voor aanvang van de repetitie wordt afmeld wordt de helft van de huur in rekening gebracht, ook wanneer dit door overmacht komt. 

4. De huurder zorgt dat hij de studio opgeruimd en schoon achterlaat en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gooit.

De huurder is verplicht voor aanvang van de repetitie samen met de beheerder alle spullen in de gehuurde oefenruimte te controleren op aanwezigheid en staat. Ook indien men geen gebruik maakt van deze spullen. Huurder is verplicht melding te maken bij de beheerder wanneer: 

  • Spullen ontbreken of defect zijn in de gehuurde ruimte
  • Vervuiling geconstateerd wordt in de gehuurde en/of centrale ruimte.
  • Er tijdens de repetitie iets defect raakt.

Zowel aan het begin als aan het eind van een blok is er een controle moment van de complete inventaris van de oefenruimte met de beheerder, aan de hand van een inventarislijst. Deze lijsten dienen door zowel beheerder als de huurder te worden ondertekend. De gebruiker en beheerder checkt en ondertekenen voor aanvang en na afloop van het repeteren de inventarislijst. 

Schade, defecten aan of slecht achtergelaten studio’s en/of apparatuur dienen bij constatering zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan een oefenstudio beheerder van poppodium Duycker. De huurder wordt aansprakelijk gesteld voor defecten, vermissingen en rotzooi wanneer dit na afloop van de oefensessie wordt geconstateerd. Eventuele kosten voor herstel of schoonmaak worden direct verhaalt op de huurder. 

5. Op de inventarislijst staat alles wat door popodium Duycker geleverd wordt. Bij aanvang van de repetitie ontvangt de huurder een bekken set en een doos benodigdheden, hierin zitten:

  • 3 microfoons, 3 XLR kabels, viltjes, vleugelmoeren,klutch
    • Zaken als jack/jack snoeren, keyboardkabels, I-pod kabels, spanningsblokken, gitaarstandaards etc. dienen zelf meegenomen te worden. 

Het verplaatsen van de zanginstallatie en/of het drumstel is ten strengste verboden. Het op een verhoging plaatsen van Ampeg en Marshall versterkers en kasten is eveneens niet toegestaan. 

Er mag in de oefenstudio’s geen DJ-apparatuur aangesloten worden. Niet vanuit Duycker en geen eigen meegebrachte apparatuur. 

Het lenen van zaken uit andere oefenruimtes is verboden. Hetzelfde geld voor het lenen van meubilair uit het café. De huurder is aansprakelijk voor schoonmaakkosten en/of schade aan de repetitiestudio’s en apparatuur en ontvreemde inboedel, indien niet aan punt 4 en 5 is voldaan ongeacht of deze kosten/schade door de huurder zelf is veroorzaakt. 

6. De studio’s zijn bedoeld voor repetities. Het is niet toegestaan andere personen dan leden van de repeterende band toe te laten in de studio zonder toestemming van de beheerder van de oefenstudio’s.

7. De ingang van de studio’s is gelegen in een woonwijk. Houdt daar rekening mee en blijf niet na afloop rond de ingang hangen. Het is de bedoeling dat we de overlast voor de buurt tot een minimum beperken. Zorg dan ook dat alle deuren te allen tijde goed afgesloten zijn wanneer er muziek gemaakt wordt.

8. Poppodium Duycker heeft het recht om de oefenruimte te vorderen voor eigen gebruik. Het is dan niet mogelijk om een reservering te plaatsen. Mocht er een reservering geplaatst zijn wanneer de oefenstudio’s nodig zijn voor een productie wordt dit zo snel mogelijk aan de huurder doorgegeven.

9. Adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers en gewijzigde e-mailadressen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de beheerder van de oefenstudio’s.

10. Poppodium Duycker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal veroorzaakt in de repetitiestudio’s of elders in het pand. Gevonden voorwerpen worden maximaal twee maanden bewaard.

11. Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

12. Het nuttigen van drank- en etenswaren is niet toegestaan in de oefenruimtes.

13. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan ad-hoc gemaakte afspraken met de beheerder.

14. PoppodiumDuycker maakt gebruik van beveiligingscamera’s. 

N.B. poppodium Duycker houdt zich te allen tijde het recht voor om een band de toegang tot een gehuurde repetitiestudio te weigeren wanneer niet aan het reglement wordt voldaan.