Huisregels/voorwaarden

Huisregels/voorwaarden

Huisreglement Duycker

Zodra je als bezoeker ons pand betreedt ben je verplicht je aan deze huisregels en de algemene voorwaarden zoals bepaalt door de VNPF te houden. De directie of namens directie gemachtigde behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen/weigeren, zonder restitutie van entreegeld.

 1. Je gaat akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden, zodra je Duycker betreedt.

Minimale leeftijd en legitimatie

 1. Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot activiteiten van Duycker zonder begeleiding van een volwassene (18+)
 2. Bij dance-events is de minimumleeftijd 18 jaar.
 3. Bij kinderactiviteiten is de minimum leeftijd 12 jaar, onder 12 jaar niet zonder begeleiding van een volwassene (18+)
 4. Je dient altijd een geldig legitimatie bij je te dragen bij het betreden van Duycker. De directie of namens directie gemachtigde behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, wordt de toegang ontzegd.

Overlast, alcohol en drugs

 1. Duycker schenkt geen (sterke) alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar.
 2. Het gebruiken of verhandelen van soft- en harddrugs is in Duycker of directe omgeving verboden, bij overtreding wordt de toegang ontzegd.
 3. Lachgas wordt gezien als een drug.
 4. Personen die aannemelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 5. Personen die bovenmatig onder invloed zijn van drank wordt verdere alcoholverstrekking geweigerd.
 6. Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in de directe omgeving van het pand.

Steek- en vuurwapens

 1. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Bij het gebruiken of dragen van deze voorwerpen wordt de persoon in kwestie verwijderd.
 2. Bij het aantreffen van een (vuur)wapen informeert Duycker te alle tijde de politie.

Houding bezoeker aan de deur en voorbij de entree van Duycker

 1. Een relaxte houding en dito gedrag zijn basisvoorwaarden. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
 2. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat je je moet onderwerpen aan een security-controle. Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd en gedetecteerd. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Indien je hier geen medewerking aan verleend, word je de toegang ontzegd.
 3. Duycker kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden binnen ons pand.
 4. Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om professionele/semi-professionele foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken. Fotograferen en/of filmen is alleen toegestaan met een camera zonder verwisselbare lens. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.
 5. Duycker is rookvrij, er mag alleen gerookt worden in de rookzones buiten het pand. Binnen roken leidt tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Duycker zal te allen tijde de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie. Ook E-sigaretten of andere op rookwaar gelijkende producten zijn binnen ons pand verboden.
 1. Stagediven en crowdsurfen is net als op festivals en bij andere podia verboden.
 2. Het is verboden goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling en/of diefstal van iedere aard.
 3. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien je je hier niet aan houdt, loop je het risico dat je voertuig wordt verwijderd.
 4. Bezorg de buurt bij het in- en uitgaan van Duycker geen overlast.
 5. In de concertzaal wordt met een grens van maximaal 105 dB geluid geproduceerd. Duycker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan door hoge geluidsvolumes. Bij de garderobe zijn tegen een redelijk tarief oordopjes verkrijgbaar. In het geval dat de maximum geluidsgrens overschreden wordt door de artiest en/of zijn eigen crew, is niet Duycker, maar de artiest hiervoor aansprakelijk.
 6. Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
 7. Het is verboden nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak.
 8. Het is verboden de doorgang in het trappenhuis en bij de nooddeuren te belemmeren.
 9. Dieren worden niet toegelaten.
 10. Na binnenkomst is veelvuldige in- en uitloop niet toegestaan.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

 1. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en leidt tot uitzetting en eventuele ontzegging.
 2. Het is verboden andere gasten lastig te vallen (jezelf opdringen of welke andere vorm dan ook).
 3. Samenscholing met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

Consumptie

 1. Het meenemen en/of nuttigen van eigen consumpties is verboden.
 2. In Duycker kun je een pinbetalingen doen voor alle consumpties. Cashbetalingen worden niet geaccepteerd.

Garderobe

 1. Het gebruik van de garderobe is op eigen risico en meestal gratis (m.u.v. dansfeesten en dance-events). Jassen, tassen, rugzakken en helmen dienen te worden afgegeven bij de garderobe. Zonder ontvangstbewijs worden items niet geretourneerd. Zie voor meer voorwaarden de algemene voorwaarden zoals bepaalt door de VNPF.

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

 1. De organisatie houdt zich het recht voor toegang te weigeren op grond van ongepaste kleding. Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben.

Vernieling en vandalisme

 1. Iedere vorm van vandalisme of vernieling aan eigendommen van Duycker of derden wordt niet getolereerd, op straffe van uitzetting, ontzegging en aangifte bij de politie.
 2. Bezoekers die zich bij het verlaten van Duycker luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden in het vervolg de toegang geweigerd. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd of geweigerd.

Eigendom bezoeker

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen van eigendommen.

Eigendom Duycker

 1. Je mag eigendommen van Duycker of derden niet zonder toestemming mee naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.
 2. Het is verboden glazen mee naar buiten te nemen.

Calamiteiten

 1. Bij calamiteiten dien je te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.
 2. Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting door een leidinggevende of portier het gevolg zijn.
 3. Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij ons (info@duycker.nl) melden. Klachten dienen binnen 3 werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’.